Problem med e-postadress

Vår kontaktperson Ove Nordin har ny mailadress för marknadsanmälningar: marknad.vannasdagarna@gmail.com.  Vi hoppas att ni har överseende med detta.